Uudised

 

Toetus KIKist ressursitõhususe investeeringuks

Osaühing MOREEN sai meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” raames toetust summas 464 744 eurot, mille abil viiakse perioodil 01.07.2019-31.12.2020 ellu projekt „Moreen OÜ ressursitõhususe investeering“.

Projekti eesmärk on suurendada ettevõtte tootmiskompleksi ressursitõhusust läbi tootmisliini ja seda teenindava tehnika välja vahetamisega uuenduslike ja ressurssi säästvamate seadmete vastu. Antud investeeringuprojekti tulemusena väheneb toodanguühiku valmistamiseks kuluva diiselkütuse kogus. Kokkuvõtlikult on investeerimisprojektiga kaasnev ressursikasutuse paranemine on 29,8% ja ressursitootlikkuse kasv 39%.

Logo_EL

 

 

Toetus KIKist detailse enegia- ja ressursiauditi läbiviimiseks

OÜ Moreen sai 2018. aastal meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Energia- ja ressursiauditite läbiviimine” raames toetust summas 4100 eurot, mille abil viiakse ellu projekt „Moreen OÜ detailne energia- ja ressursiaudit“.
Projekti eesmärgiks on tõsta ettevõtte teadlikkust oma ressursikasutusest ning tuvastada meetmed ressursikasutuse tõhusamaks muutmiseks. Projekti tulemusena valmib detailse auditi lõpparuanne, mis sisaldab ka ülevaatliku auditi mahus vajalikku informatsiooni.

Logo_EL