Keskkonnajuhtimise põhimõtted

•Osaühing MOREEN tegutseb vastavuses asjakohase seadusandluse ja normdokumentidega.
•Ettevõtte tegevuse oluline põhimõte on säästva arengu printsiip: kasutame ressursse ökonoomselt ja väldime või minimeerime tegevusest tulenevaid kahjulikke keskkonnamõjusid.
•Kasutame kvalifitseeritud personali, kes tunneb ettevõtte juhtimissüsteemi ja oma tööd.
•Ettevõte kasutab kaasaegset ja nõuetele vastavat tehnikat, seadmeid ning materjale, minimeerides sellega oma tegevusest tulenevaid kahjulikke keskkonnamõjusid.
•Osaühing MOREEN pakub oma klientidele kvaliteetset toodangut ja teenust ning arvestab igati nende soovidega.
•Ettevõte kogub andmeid oma tegevuse kohta ja nende läbivaatamise tulemusel leiab võimalusi oma keskkonnajuhtimissüsteemi jätkuvaks arendamiseks ja parendamiseks.